Heuvelrug Muziekschool

Met het ontwerp van een fris logo is voor heuvelrugmuziekschool.nl een nieuwe fase ingegaan van professionalisering. Er is uitbreiding van de locaties en verbreding van het muzikale aanbod. Daarbij wordt meer aansluiting gezocht bij scholen en culturele instellingen.